Neem voor wedstrijdverplaatsingen altijd contact op met wedstrijdsecretaris!

Het verzetten van wedstrijden bezorgt de vereniging (wedstrijdsecretariaat) en de Nevobo veel extra werk (beschikbaarheid accommodatie, nieuwe scheidsrechter zoeken, overleg tegenstander, administratie e.d.)
VCJ’94 stelt daarom:
Wedstrijden moeten worden gespeeld op de door de Nevobo vastgestelde datum en tijd. Als een team te weinig eigen spelers/speelsters heeft moet worden geprobeerd spelers/speelsters te lenen van een ander (lager) team.


Van deze regel mag alleen in overmacht situaties worden afgeweken. Er dient in dat geval eerst overleg gepleegd te worden met het wedstrijdsecretariaat. Vakantie is geen overmacht situatie.
De Nevobo ondersteunt deze regel van harte en zal middels administratiekosten en reglement proberen lichtzinnig verplaatsen te voorkomen.
Het programma is ruim van tevoren in ieders bezit, dus kunnen problemen ook tijdig worden gesignaleerd en kunnenoplossingen binnen de vereniging worden gezocht.
Een wedstrijd kan niet zo maar verzet worden. Hier dient een goede reden voor te zijn. De wedstrijdleider van de Nevobo, zal niet zo maar instemmen met het verzetten van een wedstrijd.

De werkwijze is als volgt:
– In de eerste plaats dient de vereniging telefonisch of per e-mail, minimaal 3 weken van tevoren contact met de wedstrijdleider op te nemen.

– VCJ’94 stelt voor dat deze wedstrijden niet op de trainingsavonden gespeeld kunnen worden.
– Indien die toestemt om de wedstrijd te verzetten, kan de tegenstander worden benaderd, of zij akkoord gaan met het verzetten van de wedstrijd.
– Indien de tegenstander niet akkoord gaat, wordt de wedstrijd niet verzet.
– Zodra een nieuwe datum (voor de oorspronkelijk geplande datum) is overeengekomen, dient het aanvraagformulier voor het verzetten van een wedstrijd, volledig ingevuld opgestuurd te worden aan de betreffende contactpersonen.