Informatie
De waarschuwing voor extreem weer en een eventueel weeralarm wordt door het KNMI op provincieniveau afgegeven en in de vorm van een met kleur ingetekende kaart gepubliceerd op www.knmi.nl.
Een verkeeralarm wordt door Rijkswaterstaat gepubliceerd via de media, de actuele verkeersinformatie, www.rijkswaterstaat.nl en via de gratis landelijke informatielijn: 0800 –8002.


Procedures
Voor alle Nederlandse competities wordt onderscheid gemaakt tussen drie situaties.

1) Gevaarlijk weer
Indien het KNMI op haar website www.knmi.nl in de categorie Gladheid gebieden heeft
voorzien van een gele kleurcode, heeft een vereniging recht om de wedstrijd af te zeggen, indien zij in of door zo’n geel gebied moeten reizen. Daarbij dient de procedure te worden gevolgd zoals beschreven bij situatie 2.


2) Extreem weer
Indien het KNMI op haar website www.knmi.nl gebieden heeft voorzien van een oranje kleurcode, heeft een vereniging recht om de wedstrijd af te zeggen, indien zij in of door zo’n oranje gebied moeten reizen.
Let wel, verenigingen reizen op eigen verantwoording af naar een wedstrijd. Indien zij besluiten om deze verantwoording niet te nemen hebben zij hier toe alle recht. Neem een
weloverwogen besluit en houd hierbij rekening met het feit dat dit organisatorische consequenties met zich meebrengt, aangezien de wedstrijd op korte termijn opnieuw
ingepland moet worden. Daarbij dient onderstaande procedure te worden gevolgd:
• De vereniging die zich afmeldt is verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de tegenstander én de officials.
• De vereniging die zich afmeldt stuurt een e-mail naar het regiokantoor waarin de afmelding bevestigd wordt. Wij adviseren hierin de op het moment van afmelding geldende afbeelding van www.knmi.nl als bijlage mee te sturen.
• Er worden geen maatregelen opgelegd.
• Beide verenigingen bepalen in onderling overleg een nieuwe speeldatum en geven deze binnen twee weken via www.volleybal.nl door aan het regiokantoor. De wedstrijd wordt binnen 6 weken ingehaald.

3) Weeralarm of verkeeralarm
Indien het KNMI een weeralarm of Rijkswaterstaat een verkeeralarm heeft afgegeven, gelast de Organisator alle wedstrijden, waarbij teams of officials door een gebied moeten reizen  waarvoor het alarm geldt, af.
• Er wordt een mededeling geplaatst op de website www.volleybal.nl.
• De Organisator probeert zo veel mogelijk (via de verenigingen) de ploegen en officials te informeren.
• Er worden geen maatregelen opgelegd.
• Beide verenigingen bepalen in onderling overleg een nieuwe speeldatum en geven deze binnen twee weken via www.volleybal.nl door aan het regiokantoor. De wedstrijd wordt binnen 6 weken ingehaald.