Regeling tijdelijk stop zetten/ terugbetalen contributie ivm blessure, ziekte, zwangerschap of werkzaamheden in het buitenland.

Het bestuur heeft een regeling getroffen m.b.t. een tijdelijke stopzetting van de contributie voor leden die door een blessure, ziekte, zwangerschap of werkzaamheden in het buitenland drie maanden of langer niet kunnen spelen.  Deze regeling geldt vanaf de datum van het schriftelijk melden van de  blessure, ziekte, zwangerschap of werkzaamheden in het buitenland en  dus niet met terugwerkende kracht.

Wie komt er in aanmerking voor restitutie? Iedereen die door een blessure, ziekte of zwangerschap of werkzaamheden in het buitenland drie volle kalender maanden of langer niet kan spelen.

Hoe?

Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet bij aanvang van de blessure, ziekte, zwangerschap of werkzaamheden in het buitenland, dit schriftelijk gemeld worden aan een bestuurslid. Als vervolgens blijkt dat de blessure, ziekte, zwangerschap of werkzaamheden in het buitenland korter dan 3 maanden duren, dan is deze regeling niet van toepassing. Indien blijkt dat de blessure, ziekte, zwangerschap of werkzaamheden in het buitenland  langer dan 3 maanden duren, dan zal worden overgegaan tot het tijdelijk stopzetten van de contributie en terugbetaling van de reeds betaalde contributie. De aaneengesloten periode van 3 maanden dient te vallen in het trainingsseizoen.

De aanvraag wordt door het bestuur geverifieerd.  Alvorens een aanvraag voor deze regeling wordt geaccordeerd, kan aan de aanvrager altijd om een dokters/ werkgeversverklaring gevraagd worden. De aanvrager ontvangt vervolgens een schriftelijke reactie van een bestuurslid.

Voor welke periode geldt de stopzetting/ terugbetaling van de contributie?

Vanaf datum binnenkomst schriftelijk verzoek (dus niet met terugwerkende kracht) tot hervatting van de trainingen/ wedstrijden.

Deze regeling eindigt op het moment dat het lid aangeeft hersteld danwel weer thuis te zijn.

Als het bestuur aanwijzingen heeft voor het herstel van een blessure, danwel ziekte en het betreffende lid komt niet meer trainen/ spelen dan kan opnieuw om een doktersverklaring gevraagd worden om deze regeling voort te kunnen zetten.