Verdediging van een harde aanval

1. algemene verdedigingshouding innemen:
– knieën gebogen
– armen los
– voeten iets breder dan schouderbreedte
2. kijken naar de bal en in welke richting de setup van de tegenstander gaat
3. verplaatsing naar de plaats waar verdedigd moet worden
4. lage uitgangshouding innemen voor de verdedigingsactie
5. lichaamszwaartepunt gericht naar voren – knieën gebogen en voor de voeten –
schouders voor de knieën – ontspannen schouders – spanning op
bovenbeenspieren
6. de armen op de juiste positie onder de bal plaatsen en met twee armen
verdedigen – in de richting van de spelverdeler of het centrum van het eigen veld
7. onderarmen beweeglijk houden – uit de ellebogen de schepbeweging maken (als
de beweging goed is gaat de bal omhoog (contraspin) en blijft in het veld)
8. uitgangspositie innemen voor aanvalsdekking of aanloop voor een aanval.

Onderarmtechniek na verplaatsing

1. kijken naar de bal
2. verplaatsen naar de positie waar de bal komt
3. rechtervoet iets voor de linkervoet
4. schouders omhoog brengen in de richting van de oren
5. raakpunt voor het linkerbeen tussen knie en heuphoogte
6. armen wijzen naar voren – hoek tussen armen en bovenlichaam is 45° – ellebogen zijn gestrekt – armen naar beneden duwen
7. beenstrekking vlak voor het raakmoment – onderarmen duwen de bal weg en zijn
gekanteld in de speelrichting (onderarmen wijzen naar het doel)
8. beweging afmaken en een stap maken in de richting waar de bal heen moet
9. uitgangspositie innemen voor aanvalsdekking of aanloop voor een aanval.