Natuurlijk vinden we het jammer dat je het lidmaatschap van VCJ ’94 wilt opzeggen.

Om de opzegging goed te laten verlopen dient de opzegging plaats te vinden voor 1 mei van het lopende seizoen en gaat in per volgend seizoen (1 juli). Over de maand juni dient dus nog contributie betaald te worden. Opzegging dient schriftelijk of per mail te geschieden bij de secretaris. Indien u dit per mail doet, houd u dan in de gaten of de opzegging door de secretaris wordt bevestigd.