Het net is verdeeld in drie vlakken voor en twee vlakken achter de spelverdeler. De spelverdeler staat dan op 2/3.

Het tempo waarin de set-up wordt gegeven (1, 2 of 3) wordt aan het tiental toegevoegd. Zo is een eerste tempo aanval op positie 30 dus een 31. Een tweede tempo aanval op positie 50 is een 52. Een hele hoge bal op buiten, positie 5 is dan een 53.
Als de pass niet op de juiste plaats komt, schuiven de afspraken mee. Vak 50 en 10 blijven op dezelfde plaats (noodsituaties). De andere vakken (40, 30, 20) die het dichtst bij de spelverdeler zijn, blijven zo lang mogelijk gehandhaafd.