Het verenigingsjaar draait per seizoen, dat loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar.

De contributie voor het seizoen 2023/2024 bedraagt (peildatum = 01-10-2023):

 Categorie  Leeftijdsgrens  Contributie per seizoen 
 Recreatie* Geen€ 120,- 
 Mini’s* Op peildatum jonger dan 12 jaar€ 120,- 
 Junioren* Op peildatum jonger dan 18 jaar € 180,-
 Senioren* Op peildatum 18 jaar of ouder€ 240,-

De categorieën gemerkt met een * betalen ook een bijdrage voor het tenuefonds ad € 15,- per seizoen. Hierbij telt het team waarin je speelt, niet je leeftijd.